Giải phóng thẻ và tăng tốc trình duyệt

Tính năng Giải phóng thẻ giúp làm tăng tốc trình duyệt của bạn nhờ giảm thiểu việc sử dụng bộ nhớ.

Khi tính năng này được bật, các thẻ đang mở nhưng không hoạt động sau một khoảng thời gian nhất định sẽ tạm thời bị đóng băng cho đến khi bạn nhấp lại vào thẻ.


Giải phóng thẻ

 1. Mở Cốc Cốc trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Cốc Cốc.
 3. Nhấp vào Cài đặt > Nâng cao > Tự động giải phóng thẻ.
 4. Bật Tự động giải phóng thẻ.
 5. Bên cạnh mục Tự động giải phóng thẻ sau, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống.
 6. Chọn khoảng thời gian.

Ví dụ: Bạn thiết lập Cốc Cốc tự động giải phóng thẻ sau 1 giờ. Theo đó, các thẻ bị bỏ quên hoặc không có phản hồi trong suốt 1 giờ sẽ tự động bị đóng băng. Trình duyệt sẽ chỉ tải lại trang khi bạn nhấp vào thẻ đó và sử dụng.


Tùy chỉnh tính năng Giải phóng thẻ

Bên cạnh việc thiết lập giới hạn thời gian trước khi thẻ bị đóng băng, bạn còn có thể:

 • Bật/tắt Không giải phóng các thẻ đã ghim.
 • Bật/tắt Không giải phóng các thẻ chứa biểu mẫu nhập liệu.
 • Bật/tắt Không giải phóng các thẻ đang phát âm thanh.
 • Bật/tắt Không giải phóng các thẻ đang hoạt động ở các cửa sổ.
 • Nhập tên miền của các trang web mà bạn không muốn áp dụng đóng băng thẻ.