Tính năng Âm lịch

Có gì ở tính năng này?

 • Đổi ngày ở lịch dương sang lịch âm.
 • Xem ngày lễ, Tết trong năm theo lịch âm.
 • Xem thêm chi tiết ngày âm lịch: Giờ Hoàng đạo - Hắc đạo, Hung - Cát, Sao tốt - Sao xấu, Giờ xuất hành, và Văn khấn vào ngày lễ, Tết (ví dụ: cúng Rằm, cúng ông Công - ông Táo, cúng Tất niên).

Từ khóa tìm kiếm: âm lịch, lịch âm, lịch 3/2022, lịch 3/3/2022.


Hướng dẫn tìm kiếm

Để tra cứu ngày âm lịch - dương lịch tương ứng:

 1. Truy cập coccoc.com/search.
 2. Nhập từ khóa "âm lịch" để gọi ra tính năng.
 3. Xem ngày âm lịch - dương lịch của tháng hiện tại.
 4. Đi tới bộ lọc tháng để xem lịch của các tháng trước và sau tháng hiện tại (nếu muốn).
 5. Nhấp vào ngày cụ thể để xem chi tiết ngày âm lịch.
 6. Nhấp vào biểu tượng Mũi tên trái (<), Mũi tên phải (>) để xem chi tiết ngày âm lịch liền trước, liền sau.

Để xem nhanh lịch âm của tháng cụ thể:

 1. Truy cập coccoc.com/search.
 2. Nhập từ khóa "lịch" + tên tháng (ví dụ: lịch 3/2022).

Để xem nhanh lịch âm của ngày cụ thể:

 1. Truy cập coccoc.com/search.
 2. Nhập từ khóa "lịch" + tên ngày (ví dụ: lịch 3/3/2022).