Quản lý tài khoản Cốc Cốc

Tài khoản Cốc Cốc gắn liền với quá trình lưu trữ và đồng bộ hóa dữ liệu trên trình duyệt Cốc Cốc. Ngoài ra, bạn có thể đăng nhập vào trình duyệt và nhiều trang web của Cốc Cốc dưới cùng một thông tin đăng nhập là Tài khoản Cốc Cốc. 

Với Tài khoản Cốc Cốc, bạn có thể:

 • Đồng bộ hóa dữ liệu giữa các thiết bị
 • Quản lý thông tin cá nhân
 • Quản lý phiên đăng nhập Cốc Cốc
 • Tích lũy điểm thưởng với Cốc Cốc Points

Đăng ký hoặc đăng nhập Tài khoản Cốc Cốc

Nếu bạn đã bật đồng bộ hóa Cốc Cốc, thực chất bạn đã đăng nhập thành công vào Tài khoản Cốc Cốc trước đó. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chọn đăng ký hoặc đăng nhập Tài khoản Cốc Cốc, sau đó mới tiến hành bật đồng bộ hóa. 

 1. Truy cập https://accounts.coccoc.com/.
 2. Đăng ký hoặc đăng nhập Tài khoản Cốc Cốc:
  • Nếu bạn muốn đăng nhập bằng email, trước tiên bạn hãy đăng ký Tài khoản Cốc Cốc với email tùy chọn và kích hoạt tài khoản. Sau đó chọn Tiếp tục với email
  • Nếu bạn muốn đăng nhập thông qua tài khoản của bên thứ ba, hãy chọn Tiếp tục với Facebook, Tiếp tục với Google, hoặc Tiếp tục với Apple.

Cập nhật thông tin cá nhân trên Tài khoản Cốc Cốc

Nếu bạn đã đăng nhập vào Cốc Cốc bằng Tài khoản Cốc Cốc, bạn cũng có thể cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình trên Tài khoản Cốc Cốc. 

 1. Truy cập https://accounts.coccoc.com/.
 2. Đăng nhập Tài khoản Cốc Cốc bằng email hoặc tài khoản Facebook, Google, Apple.
 3. Đi tới tab Thông tin cá nhân.
 4. Cập nhật các thông tin bao gồm: Email, Số điện thoại, Ngày sinh, Giới tính.

Lưu ý: Việc cập nhật thông tin cá nhân trên Tài khoản Cốc Cốc là không bắt buộc. Tuy nhiên, bằng cách cung cấp thông tin chính xác, bạn có thể giúp bảo đảm quyền lợi của mình và làm cho các dịch vụ của Cốc Cốc hữu ích hơn. Chẳng hạn, Cốc Cốc sẽ có thể liên hệ trao thưởng cho bạn trong các chương trình do Cốc Cốc tổ chức (trang web diễn ra chương trình yêu cầu người tham gia phải đăng nhập bằng Tài khoản Cốc Cốc) dựa trên thông tin mà bạn đã cung cấp.


Chấm dứt phiên đăng nhập Cốc Cốc từ xa

Bạn có thể xóa phiên đăng nhập Tài khoản Cốc Cốc và tạm dừng quá trình đồng bộ hóa Cốc Cốc khỏi một trong các thiết bị của bạn, ngay cả khi bạn không có thiết bị đó bên mình. 

 1. Truy cập https://accounts.coccoc.com/.
 2. Đăng nhập Tài khoản Cốc Cốc bằng email hoặc tài khoản Facebook, Google, Apple.
 3. Đi tới tab Quản lý phiên đăng nhập.
 4. Tìm thiết bị mà bạn muốn xóa phiên đăng nhập.
 5. Bên cạnh phiên đăng nhập, nhấp vào biểu tượng Xóa (Thùng rác).
 6. Nhấp vào Xác nhận để xóa phiên đăng nhập đó.

Ngoài ra, bạn hãy bật tùy chọn Gửi thông báo khi có phiên đăng nhập mới vào tài khoản của tôi để kịp thời phát hiện các hoạt động đăng nhập bất thường vào Tài khoản Cốc Cốc.

Lưu ý:

 • Việc xóa phiên đăng nhập Tài khoản Cốc Cốc trên một trong các thiết bị của bạn sẽ không đồng nghĩa với việc xóa những dữ liệu đã được đồng bộ hóa (chẳng hạn như dấu trang, lịch sử, hay mật khẩu) trên thiết bị đó. Những dữ liệu này sẽ vẫn còn lưu trên trình duyệt Cốc Cốc ở thiết bị đó.
 • Do vậy, trong trường hợp bạn đã xóa phiên đăng nhập Cốc Cốc trên một thiết bị thất lạc, vẫn có rủi ro người nhặt được máy sẽ mở trình duyệt Cốc Cốc và truy cập trái phép vào những dữ liệu còn lưu cũng như các tài khoản mạng xã hội mà bạn đã đăng nhập trên Cốc Cốc. Cách duy nhất để ngăn chặn hoặc xử lý nguy cơ này là khi phát hiện máy bị thất lạc, bạn hãy lập tức sử dụng một thiết bị tin cậy để đăng nhập lại vào các tài khoản này và xóa phiên đăng nhập các tài khoản mạng xã hội trên thiết bị thất lạc. Sau đó, bạn nên đổi mật khẩu ngay cho các tài khoản này. Nếu cần thiết, bạn có thể đổi cả email và số điện thoại liên kết với tài khoản.