Cập nhật phiên bản Cốc Cốc mới nhất

Cốc Cốc có thể tự động cập nhật trên thiết bị của bạn, mang đến các tính năng mới nhất, các bản cập nhật bảo mật quan trọng, cùng các cải tiến và bản sửa lỗi chung. Tuy nhiên, bạn cũng có thể cập nhật Cốc Cốc theo cách thủ công khi có phiên bản trình duyệt mới nhất.


Cách cập nhật Cốc Cốc theo cách thủ công

  1. Mở Cốc Cốc trên máy tính.
  2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Cốc Cốc.
  3. Nhấp vào Trợ giúpGiới thiệu Cốc Cốc.
  4. Vui lòng chờ quá trình cập nhật hoàn tất.
    • Nếu bạn thấy thông báo “Cốc Cốc đã được cập nhật”, điều này có nghĩa là bạn đang dùng phiên bản mới nhất.
  5. Nhấp vào Chạy lại.

Lưu ý:

  • Khi khởi động lại, trình duyệt sẽ khôi phục tất cả các thẻ và cửa sổ mà bạn đang mở trước đó. Tuy nhiên, trình duyệt sẽ không khôi phục các thẻ và cửa sổ ẩn danh.
  • Nếu bạn không muốn khởi động lại ngay, bạn có thể tiếp tục sử dụng trình duyệt như bình thường. Bản cập nhật sẽ được áp dụng vào lần tiếp theo khi bạn mở lại trình duyệt.