Tải về và cài đặt Cốc Cốc cho máy tính Mac

Cốc Cốc là trình duyệt nhanh, an toàn, tiện lợi và hỗ trợ hệ điều hành macOS.


Tải về và cài đặt Cốc Cốc cho máy tính Mac

 1. Truy cập liên kết tải về.
 2. Nhấp vào Tải Cốc Cốc cho macOS.
  • Với tệp cài đặt này, bạn có thể cài đặt Cốc Cốc ngay cả khi máy tính không có kết nối internet (cài đặt Cốc Cốc offline).
  • Bạn có thể tiếp tục cài đặt Cốc Cốc trên máy Mac của bạn, hoặc di chuyển tệp này sang máy Mac khác và thực hiện việc cài đặt trên máy tính đó.
 3. Nhấp vào tệp coccoc.dmg đã tải về máy tính để mở trình cài đặt.
 4. Trong cửa sổ mở ra, hãy kéo và thả Cốc Cốc vào thư mục Ứng dụng.
  • Bạn có thể được yêu cầu nhập mật khẩu quản trị.
  • Nếu không biết mật khẩu quản trị, hãy kéo Cốc Cốc đến một nơi trên máy tính mà bạn có thể thực hiện chỉnh sửa (chẳng hạn như màn hình của bạn).
 5. Mở Launchpad, nhập Cốc Cốc rồi chạy ứng dụng này.

Yêu cầu hệ thống để sử dụng Cốc Cốc

Để sử dụng Cốc Cốc trên Mac, bạn cần có: OS X El Capitan 10.11 trở lên.