Duyệt web ở Chế độ tối trên Cốc Cốc

Bạn có thể duyệt web ở chế độ tối trong Cốc Cốc. 

 • Nếu bạn muốn giao diện của trình duyệt (bao gồm thanh công cụ và phần cài đặt) có màu tối, bạn chỉ cần chuyển giao diện của hệ điều hành máy tính sang chế độ tối. 
 • Nếu bạn muốn cả giao diện của trình duyệt và giao diện của các trang web có màu tối, hãy bật chế độ tối trên Cốc Cốc. 

Bật chế độ tối trên Cốc Cốc

 1. Mở Cốc Cốc trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Cốc Cốc.
 3. Nhấp vào Cài đặt > Duyệt web chế độ tối.
 4. Chọn Bật (hiển thị Đã cho phép (được khuyến nghị)).
 5. Chọn chế độ tối theo nhu cầu sử dụng:
  • Luôn dùng chế độ tối: Tự động sử dụng chế độ tối cho trình duyệt, ngay cả khi giao diện hệ điều hành đang ở chế độ sáng.
  • Chỉ dùng khi hệ điều hành ở chế độ tối: Chỉ kích hoạt chế độ tối trên Cốc Cốc khi giao diện hệ điều hành cũng đang ở chế độ tối.
 1. Nhấp chuột phải trên màn hình Windows.
 2. Chọn Personalize.
 3. Chọn Colors.
 4. Tại mục Choose your color:
  • Chọn Dark: Sử dụng giao diện tối.
  • Hoặc chọn Custom > Choose your default app mode > Dark.
 1. Nhấp vào menu Apple.
 2. Chọn System Preferences.
 3. Chọn General.
 4. Tại mục Appearance:
  • Chọn Dark: Sử dụng giao diện tối.
  • Hoặc chọn Auto: Tự động sử dụng giao diện sáng vào ban ngày và giao diện tối vào ban đêm.

Tắt chế độ tối với các tên miền tùy chỉnh

Khi duyệt web ở chế độ tối, đôi khi bạn có thể thấy một số trang web hiển thị không đúng cách do chưa hỗ trợ giao diện nền tối. Để khắc phục tình trạng này, cách đơn giản nhất là bạn hãy tắt chế độ tối trên trang và đưa trang đó trở về giao diện gốc.

 1. Ở cuối thanh địa chỉ, hãy nhấp vào biểu tượng Duyệt web chế độ tối (Mặt trăng).
 2. Chọn Tắt (hiển thị Đã tắt trên trang này).

Để bật trở lại chế độ tối trên một trang cụ thể, bạn nhấp lại vào Duyệt web chế độ tối > chọn Bật (hiển thị Đã bật trên trang này).

Để bật trở lại chế độ tối trên nhiều trang web cùng lúc, hãy truy cập Cài đặt > Duyệt web chế độ tối > Tắt chế độ tối với các tên miền sau > chọn biểu tượng Xóa (Thùng rác) bên cạnh tên miền trang web cần xóa.