Thay đổi ngôn ngữ của Cốc Cốc và dịch trang web

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ hiển thị trên giao diện Cốc Cốc và yêu cầu trình duyệt dịch các trang web sang ngôn ngữ mà bạn muốn.


Thay đổi ngôn ngữ của trình duyệt Cốc Cốc

Trên máy tính Windows, bạn có thể cài đặt ngôn ngữ hiển thị của Cốc Cốc là tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

 1. Mở Cốc Cốc trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Cốc Cốc.
 3. Nhấp vào Cài đặt > Nâng cao > Ngôn ngữ.
 4. Nhấp vào Ngôn ngữ để mở rộng các tùy chọn.
 5. Bên cạnh ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm (3 dấu chấm dọc).
 6. Nhấp vào Hiển thị Cốc Cốc bằng ngôn ngữ này.
 7. Nhấp vào Chạy lại để áp dụng các thay đổi.

Lưu ý: Trên máy tính Mac, Cốc Cốc sẽ tự động hiển thị bằng ngôn ngữ mặc định của hệ thống. Nếu muốn thay đổi ngôn ngữ hiển thị của Cốc Cốc, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ cho máy tính hoặc thay đổi ngôn ngữ cho riêng Cốc Cốc trong mục Cài đặt của máy tính.


Dịch trang web trong Cốc Cốc

Khi truy cập một trang được viết bằng ngôn ngữ mà bạn không hiểu, bạn có thể sử dụng tính năng dịch trang web trên Cốc Cốc.

 1. Mở Cốc Cốc trên máy tính.
 2. Truy cập trang web được viết bằng một ngôn ngữ khác.
 3. Ở cuối thanh địa chỉ, hãy nhấp vào Dịch trang này.

Nếu bạn không thấy trình duyệt hiển thị bản dịch, hãy thử một trong 3 cách sau:

 • Cách 1: Làm mới trang web.
 • Cách 2: Nhấp lại vào thanh địa chỉ > chọn Dịch trang này.
 • Cách 3: Nhấp chuột phải vào vị trí bất kỳ trên trang > Dịch sang [ngôn ngữ].

Trình duyệt sẽ mặc định dịch trang web sang ngôn ngữ hiển thị của trình duyệt. Nếu bạn muốn dịch trang web sang một ngôn ngữ khác, hãy nhấp vào Dịch trang này > Thêm (3 dấu chấm dọc) > Chọn ngôn ngữ khác > chọn ngôn ngữ cần dịch sang > Dịch.

 1. Mở Cốc Cốc trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Cốc Cốc.
 3. Nhấp vào Cài đặt > Nâng cao > Ngôn ngữ.
 4. Nhấp vào Ngôn ngữ để mở rộng các tùy chọn.
 5. Chọn hoặc bỏ chọn Đề xuất dịch các trang không phải bằng ngôn ngữ bạn đã đọc
 1. Mở Cốc Cốc trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Cốc Cốc.
 3. Nhấp vào Cài đặt > Nâng cao > Ngôn ngữ.
 4. Nhấp vào Ngôn ngữ để mở rộng các tùy chọn.
 5. Ở bên cạnh ngôn ngữ mà bạn muốn dịch sang, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm (3 dấu chấm dọc).
  • Nếu ngôn ngữ không được liệt kê, hãy thêm ngôn ngữ đó bằng cách nhấp vào Thêm ngôn ngữ.
 6. Bật hoặc tắt Đề xuất dịch trang bằng ngôn ngữ này.