Sử dụng nhóm thẻ trong Cốc Cốc

Tính năng Nhóm thẻ giúp bạn dễ dàng tổ chức không gian làm việc của mình. Bạn có thể nhóm các thẻ lại với nhau theo chủ đề hoặc theo mức độ khẩn cấp của chúng, sau đó gắn nhãn cho chúng bằng tên và màu sắc tùy chỉnh.


Nhóm các thẻ với nhau

Thao tác

Cách thực hiện

Tạo nhóm thẻ

Nhấp chuột phải vào thẻ > chọn Thêm thẻ vào nhóm > Chọn Nhóm mới > Đặt tên cho nhóm > Nhấn phím Enter.

 • Mẹo: Bạn có thể sử dụng biểu tượng cảm xúc làm tên nhóm, và thêm màu sắc để nhóm thẻ trông nổi bật hơn. 

Thêm một thẻ vào nhóm hiện có

 • Cách 1: Nhấp chuột phải vào thẻ > chọn Thêm thẻ vào nhóm > chọn tên của nhóm thẻ. 
 • Cách 2: Nhấn giữ thẻ và kéo thả đến vị trí mong muốn trong nhóm thẻ.

Xóa một thẻ khỏi nhóm

 • Cách 1: Nhấp chuột phải vào thẻ > chọn Xóa khỏi nhóm
 • Cách 2: Nhấp vào biểu tượng Đóng thẻ (dấu nhân) ở bên phải của thẻ mà bạn muốn đóng lại.

Thu gọn và mở rộng nhóm thẻ

Để thu gọn hay mở rộng một nhóm thẻ, hãy nhấp vào nhãn của nhóm thẻ. Nhãn của nhóm thẻ có thể là tên nhóm hoặc ô vuông màu sắc ở đầu nhóm thẻ.

 • Khi thu gọn nhóm thẻ: Chỉ có nhãn của nhóm thẻ hiển thị trên dãy thẻ, mọi thẻ trong nhóm đều tạm ẩn đi. Bạn không thể chọn từng thẻ trong nhóm.
  • Khi bạn thu gọn nhóm thẻ của thẻ hiện tại, bạn sẽ chuyển đến thẻ ở bên phải của nhóm thẻ.
  • Nếu tất cả các thẻ đang mở trên cửa sổ đều được thêm vào một nhóm thẻ, bạn sẽ không thể ẩn nhóm thẻ này.
 • Khi mở rộng nhóm thẻ: Nhãn của nhóm thẻ và mọi thẻ trong nhóm hiển thị đầy đủ trên dãy thẻ. Bạn có thể chọn từng thẻ bên trong nhóm.

Nếu bạn muốn thay đổi thứ tự của nhóm thẻ trên dãy thẻ, bạn nhấn giữ tên nhóm hoặc vòng tròn màu sắc và kéo thả đến vị trí mong muốn dọc theo dãy thẻ.


Danh sách thủ thuật trong menu của nhóm thẻ 

Thao tác

Cách thực hiện

Đặt tên hoặc đổi tên cho nhóm

Nhấp chuột phải vào nhãn của nhóm thẻ > nhập tên của nhóm.

Chọn hoặc đổi màu sắc cho nhóm

Nhấp chuột phải vào nhãn của nhóm thẻ > chọn màu sắc cho nhóm.

Mở thẻ mới trong nhóm

Nhấp chuột phải vào nhãn của nhóm thẻ > chọn Thẻ mới trong nhóm.

Bỏ áp dụng nhóm thẻ

Nhấp chuột phải vào nhãn của nhóm thẻ > chọn Rã nhóm.

Đóng tất cả thẻ trong nhóm

Nhấp chuột phải vào nhãn của nhóm thẻ > chọn Đóng nhóm.

Di chuyển nhóm sang cửa sổ mới

Nhấp chuột phải vào nhãn của nhóm thẻ > chọn Di chuyển nhóm sang cửa sổ mới.