Sử dụng thẻ trong Cốc Cốc

Những hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn sử dụng thẻ một cách hiệu quả hơn.


Mở và đóng thẻ

Thao tác

Cách thực hiện

Mở thẻ mới

Nhấp vào biểu tượng Thẻ mới (dấu cộng) ở bên phải dãy thẻ.

Cuộn về đầu trang

Nhấp vào thẻ để cuộn nhanh về đầu trang. Nhấp lại vào thẻ để cuộn về vị trí cũ. 

Đóng thẻ

Nhấp vào biểu tượng Đóng thẻ (dấu nhân) ở bên phải của thẻ. 

Mở lại thẻ đã đóng

Nhấp chuột phải vào khoảng trống ở bên phải dãy thẻ > chọn Mở lại thẻ đã đóng.


Sắp xếp thẻ

Thao tác

Cách thực hiện

Sắp xếp thẻ tự động theo tên miền

Nhấp vào biểu tượng Sắp xếp thẻ ở bên phải dãy thẻ.

Sắp xếp thẻ thủ công

Nhấn giữ thẻ và kéo thả đến vị trí mong muốn dọc theo dãy thẻ.

Ghim một thẻ sang bên trái

Nhấp chuột phải vào thẻ > chọn Ghim.

Bỏ ghim một thẻ

Nhấp chuột phải vào thẻ > chọn Bỏ ghim.


Tìm kiếm thẻ

Thao tác

Cách thực hiện

Tìm nhanh một thẻ đang mở

Nhấp vào biểu tượng Tìm kiếm thẻ ở bên phải dãy thẻ > nhập tên thẻ đang mở cần tìm hoặc từ khóa liên quan > cuộn chuột dọc theo danh sách Thẻ đang mở > chọn thẻ mà bạn muốn chuyển đến.

Tìm nhanh một thẻ đã đóng gần đây

Nhấp vào biểu tượng Tìm kiếm thẻ ở bên phải dãy thẻ > nhập tên thẻ đã đóng gần đây hoặc từ khóa liên quan > cuộn chuột dọc theo danh sách Đóng gần đây > chọn thẻ mà bạn muốn mở lại.

Tìm và đóng bớt thẻ

Nhấp vào biểu tượng Tìm kiếm thẻ ở bên phải dãy thẻ > cuộn chuột dọc theo danh sách Thẻ đang mở > chọn Đóng thẻ (dấu nhân) ở bên phải các thẻ mà bạn muốn đóng lại.


Danh sách thủ thuật trong menu của thẻ

Thao tác

Cách thực hiện

Mở thẻ mới

Nhấp chuột phải vào thẻ > chọn Thẻ mới ở bên phải.

Thêm thẻ vào nhóm thẻ

Nhấp chuột phải vào thẻ > chọn Thêm thẻ vào nhóm > chọn tên của nhóm thẻ.

Di chuyển thẻ sang một cửa sổ khác

Nhấp chuột phải vào thẻ > chọn Di chuyển thẻ sang một cửa sổ khác > chọn cửa sổ bạn muốn di chuyển sang.

Tải lại trang

Nhấp chuột phải vào thẻ > chọn Tải lại.

Nhân đôi thẻ

Nhấp chuột phải vào thẻ > chọn Nhân đôi.

Tắt tiếng trang web

Nhấp chuột vào thẻ > chọn Tắt tiếng trang web.

Đóng thẻ hiện tại

Nhấp chuột phải vào thẻ > chọn Đóng thẻ.

Đóng tất cả thẻ trừ thẻ hiện tại

Nhấp chuột phải vào thẻ > chọn Đóng các thẻ khác.

Đóng các thẻ phía bên phải

Nhấp chuột phải vào thẻ > chọn Đóng các thẻ phía bên phải.