Cách cài đặt Cốc Cốc là công cụ tìm kiếm mặc định

Với hầu hết các trình duyệt máy tính và trình duyệt di động ngày nay, thanh địa chỉ (address bar) và thanh tìm kiếm (search bar) đã được tích hợp làm một (omnibox). Điều này cho phép bạn tùy ý tìm kiếm hoặc nhập URL ngay trên thanh địa chỉ.

Trên trình duyệt Cốc Cốc, thanh địa chỉ tự động sử dụng Tìm kiếm Cốc Cốc. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng công cụ tìm kiếm mặc định khác trên trình duyệt Cốc Cốc hoặc trình duyệt khác (chẳng hạn như Google Chrome, Microsoft Edge, và Firefox), bạn cũng có thể đặt lại công cụ tìm kiếm mặc định là Cốc Cốc.


Hướng dẫn cài đặt

Để cài đặt Cốc Cốc là công cụ tìm kiếm mặc định trên trình duyệt của bạn:

  1. Mở trình duyệt máy tính hoặc di động.
  2. Truy cập mục Cài đặt của trình duyệt.
  3. Đi đến mục Công cụ tìm kiếm.
  4. Chọn Công cụ tìm kiếm được sử dụng trên thanh địa chỉ là Cốc Cốc.

Sau đó, bạn dễ dàng nhập từ khóa tìm kiếm trên thanh địa chỉ và sử dụng các tính năng độc đáo của Tìm kiếm Cốc Cốc.