Cách truy cập Tìm kiếm Cốc Cốc

Bạn có thể tìm kiếm mọi thứ bằng tiếng Việt nhanh hơn với Tìm kiếm Cốc Cốc - công cụ tìm kiếm nội địa của Việt Nam. Chúng tôi tạo ra bộ lọc để bạn dễ dàng tìm kiếm sâu hơn về các chủ đề có tính địa phương.


Hướng dẫn truy cập

  1. Đi đến thanh địa chỉ của trình duyệt máy tính hoặc di động.
  2. Nhập từ khóa tìm kiếm.​​​​​​

Lưu ý: Cách này áp dụng khi bạn đặt Cốc Cốc là công cụ tìm kiếm mặc định của trình duyệt Cốc Cốc hoặc trình duyệt khác (chẳng hạn như Google Chrome, Microsoft Edge, và Firefox).

  1. Nhấp vào biểu tượng Thẻ mới (Dấu cộng) để mở trang thẻ mới.
  2. Đi đến thanh Tìm kiếm Cốc Cốc trên trang thẻ mới.
  3. Nhập từ khóa tìm kiếm.

Lưu ý: Cách này không áp dụng trong trường hợp bạn cài đặt thay thế cho trang thẻ mới mặc định của Cốc Cốc bằng một tiện ích mở rộng khác.

  1. Truy cập https://coccoc.com/.
  2. Chọn tab Tìm kiếm Cốc Cốc trên thanh menu của trang web.
  3. Nhập từ khóa tìm kiếm.