Cách gửi phản hồi cho Tìm kiếm Cốc Cốc

Bất cứ lúc nào, bạn có thể gửi phản hồi cho Tìm kiếm Cốc Cốc. Dựa vào đây, Cốc Cốc có thể hiểu hơn về mức độ hài lòng của bạn, đưa ra các giải pháp cải thiện trải nghiệm tìm kiếm và phát triển những tính năng hữu ích cho hàng triệu người dùng. Do đó, mọi phản hồi của bạn đều được chúng tôi ghi nhận và trân trọng.


Hướng dẫn gửi phản hồi

  1. Truy cập coccoc.com/search.
  2. Chọn mục Gửi phản hồi ở góc dưới cùng bên trái của trang tìm kiếm.
  3. Nhập nội dung góp ý cho Tìm kiếm Cốc Cốc.
  4. Nhấp vào Gửi.
  1. Đi đến hộp thoại của tính năng (ví dụ: hộp thoại Tình hình Covid-19).
  2. Chọn mục Gửi phản hồi ở góc dưới cùng bên trái của hộp thoại.
  3. Nhập nội dung góp ý cho tính năng.
  4. Nhấp vào Gửi.