Tìm kiếm mẹo, cách làm

Để nhanh chóng tìm kiếm mẹo hay cách làm một việc cụ thể, bạn hãy thêm từ khóa "cách" hoặc "mẹo" ở đầu truy vấn. Ví dụ: cách cài win, cách chuyển pdf sang word, cách cứu iphone rơi vào nước.

Lúc này, Tìm kiếm Cốc Cốc sẽ thu hẹp phạm vi tìm kiếm và đưa ra kết quả chính xác hơn. Cụ thể hơn, Tìm kiếm Cốc Cốc sẽ ưu tiên hiển thị các bài viết, video hướng dẫn cài win, thay vì tập hợp kết quả tìm kiếm bao quát (và không hạn chế) bao gồm hướng dẫn cài win, địa chỉ cài win, link tải win, công ty sản xuất win...


Hướng dẫn tìm kiếm

  1. Truy cập coccoc.com/search.

  2. Nhập từ khóa "cách" + đối tượng tìm kiếm (ví dụ: cách cài win).