Tính năng Cung hoàng đạo

Có gì ở tính năng này?

 • Nhập ngày sinh dương lịch để xem Chiêm tinh hôm nay, Chiêm tinh tháng, Chiêm tinh năm, và Tính cách của cung hoàng đạo tương ứng.
  • Chiêm tinh hôm nay: Vận trình của ngày; lời khuyên về những việc nên làm và không nên làm trong ngày.
  • Chiêm tinh tháng: Vận trình của tháng; dự đoán về tình cảm, sự nghiệp, tài chính, và sức khỏe.
  • Chiêm tinh năm: Vận trình của cả năm và lời khuyên cho cả năm.
  • Tính cách: Luận giải về tính cách của cung hoàng đạo trong công việc và đời sống.

Từ khóa tìm kiếm: cung hoàng đạo, cung hoàng đạo 3/3/1993.


Hướng dẫn tìm kiếm

Để tra cứu thông tin cung hoàng đạo của một người:

 1. Truy cập coccoc.com/search.
 2. Nhập từ khóa "cung hoàng đạo" để gọi ra tính năng.
 3. Nhập ngày sinh dương lịch.
 4. Nhấp vào Xem chiêm tinh.
 5. Chọn xem Chiêm tinh hôm nay, Chiêm tinh tháng, Chiêm tinh năm, hoặc Tính cách.

Để tra cứu nhanh thông tin cung hoàng đạo của một người:

 1. Truy cập coccoc.com/search.
 2. Nhập từ khóa "cung hoàng đạo" + ngày sinh dương lịch (ví dụ: cung hoang dao 3/3/1993).