Tính năng Tìm kiếm an toàn

Có gì ở tính năng này?

  • Khi tính năng Tìm kiếm an toàn được bật, Tìm kiếm Cốc Cốc sẽ lọc bỏ các hình ảnh, video và trang web không phù hợp trên trang kết quả tìm kiếm của Cốc Cốc.
  • Do đó, tính năng này giúp bạn tránh tiếp cận các nội dung người lớn khi tìm kiếm.

Hướng dẫn bật tính năng

Trên trang kết quả tìm kiếm của Cốc Cốc, bạn dễ dàng bật/tắt tính năng Tìm kiếm an toàn.

  1. Truy cập coccoc.com/search.
  2. Nhập từ khóa tìm kiếm.
  3. Trên trang kết quả tìm kiếm, đi đến mục Tìm kiếm an toàn ở phía dưới thanh tìm kiếm.
  4. Nhấp chọn Bật/Tắt.