Tính năng Xác thực trang web

Có gì ở tính năng này?

  • Trên trang kết quả tìm kiếm, Cốc Cốc sẽ hiển thị biểu tượng Tích xanh bên cạnh đường dẫn nếu đó là trang web chính thức của cơ quan, tổ chức.
  • Các trang web này đều đã được Cốc Cốc, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), và tiện ích ChongLuaDao xác thực.
  • Với tính năng này, bạn dễ dàng nhận biết và an tâm hơn khi truy cập các trang web chính thức để tham khảo thông tin.

Tính năng Xác thực trang web được mặc định kích hoạt sẵn khi bạn sử dụng Tìm kiếm Cốc Cốc.