Tìm kiếm video

Có gì ở tính năng này?

  • Bạn có thể tìm kiếm video theo từ khóa. Trên trang kết quả tìm kiếm, danh sách kết quả sẽ được hiển thị ở dạng Lưới (hàng chục kết quả hiện ra cùng lúc), giúp bạn nhanh chóng tìm thấy video mình quan tâm. Khi bạn nhấp vào video, nội dung sẽ được phát trên cửa sổ nổi thay vì được mở ở một thẻ mới.
  • Truy cập nhanh các tính năng hỗ trợ trên thanh công cụ đa phương tiện của Cốc Cốc. Cụ thể, nếu bạn tìm kiếm video trên máy tính, bạn có thể chọn nhanh các tính năng như Tải về, Tải trên di động, Ghim video, và Tắt đèn. Nếu bạn tìm kiếm video trên di động, bạn có thể chọn Tải về hoặc Ghim video.

Hướng dẫn tìm kiếm

Để truy cập và sử dụng tính năng Tìm kiếm video:

  1. Truy cập coccoc.com/search.
  2. Nhập từ khóa tìm kiếm.
  3. Trên trang kết quả tìm kiếm, đi đến tab Video ở phía dưới thanh tìm kiếm.
  4. Trên trang kết quả tìm kiếm video, nhấp vào video để thưởng thức ngay tức thì (hoặc cuộn xuống để xem thêm kết quả).

Để sử dụng thanh công cụ đa phương tiện của Cốc Cốc:

  1. Nhấp vào video để mở trên cửa sổ nổi.
  2. Di chuột tới trình phát video, hoặc chờ trong giây lát để thanh công cụ đa phương tiện tự động xuất hiện.
  3. Chọn tính năng cần sử dụng (ví dụ: Ghim video).