Tính năng Thời tiết

Có gì ở tính năng này?

  • Xem dự báo thời tiết 3 ngày gần nhất, kể từ ngày hiện tại (dự báo chi tiết đến từng giờ).
  • Xem dự báo thời tiết 11 ngày kế tiếp (dự báo tổng quan cho buổi đêm, sáng, chiều, tối).
  • Thông tin thời tiết bao gồm: Nhiệt độ, Độ ẩm, Tốc độ gió, Lượng mưa, Khả năng mưa, và Chất lượng không khí.

Từ khóa tìm kiếm: thời tiết, thời tiết hà nội, thời tiết ngày mai.


Hướng dẫn tìm kiếm

Để xem nhanh thời tiết ở vị trí của bạn:

  1. Truy cập coccoc.com/search.
  2. Nhập từ khóa "thời tiết" để gọi ra tính năng.

Để xem nhanh thời tiết của một địa điểm cụ thể:

  1. Truy cập coccoc.com/search.
  2. Nhập từ khóa "thời tiết" + địa điểm (ví dụ: thoi tiet ha noi).

Để xem nhanh thời tiết của một ngày cụ thể:

  1. Truy cập coccoc.com/search.
  2. Nhập từ khóa "thời tiết" + ngày cụ thể (ví dụ: thoi tiet ngay mai).