Tính năng Đổi tiền tệ

Có gì ở tính năng này?

  • Quy đổi hơn 160 đơn vị tiền tệ trên toàn thế giới, trong đó có các đồng tiền phổ biến là VND, USD, EUR, GBP, RUB, CAD, AUD, JPY, KRW, CNY, HKD, SGD, và THB.
  • Xem thêm tỉ lệ quy đổi (tỷ giá).

Từ khóa tìm kiếm: đổi tiền tệ, usd sang vnd, 329 usd sang vnd.


Hướng dẫn tìm kiếm

Để thực hiện một phép quy đổi tiền tệ:

  1. Truy cập coccoc.com/search.
  2. Nhập phép quy đổi (ví dụ: usd sang vnd).
  3. Nhập con số cần chuyển đổi (ví dụ: 15 inch).

Hoặc quy đổi tiền tệ nhanh hơn theo cách sau:

  1. Truy cập coccoc.com/search.
  2. Nhập con số + đơn vị tiền tệ của phép quy đổi (ví dụ: 329 usd sang vnd).