Tính năng Cập nhật Covid-19

Có gì ở tính năng này?

 • Cập nhật thông tin chính thức về tình hình Covid-19 tại Việt Nam (theo từng tỉnh/thành phố) và toàn thế giới.
 • Thông tin bao gồm: Số ca nhiễm (số ca nhiễm, số ca đang điều trị, số ca khỏi, số ca tử vong), Vắc-xin (số liệu về tình hình tiêm chủng vắc-xin, hiểu về vắc-xin), Phòng ngừa, Triệu chứng, Điều trị, và Hỏi đáp về Covid-19.

Từ khóa tìm kiếm: covid.


Hướng dẫn tìm kiếm

Để cập nhật tổng quan tình hình Covid-19 trong nước, toàn thế giới:

 1. Truy cập coccoc.com/search.
 2. Nhập từ khóa "covid" để gọi ra tính năng.
 3. Đi đến tab Số ca nhiễm trên hộp thoại Tình hình Covid-19.
 4. Tùy chỉnh bộ lọc địa điểm: Toàn thế giới, hoặc Việt Nam (cả nước, theo tỉnh/thành phố).
 5. Tùy chỉnh bộ lọc thời gian: 7 ngày qua, 30 ngày qua, hoặc 6 tháng qua.
 6. Nhấp chọn từng mục để xem biểu đồ thống kê: Số ca nhiễm, Số ca đang điều trị, Số ca khỏi, Số ca tử vong.

Để theo dõi biến động số ca nhiễm Covid-19 trên cả nước (theo tỉnh/thành phố):

 1. Truy cập coccoc.com/search.
 2. Nhập từ khóa "covid" để gọi ra tính năng.
 3. Đi đến bảng thống kê số ca nhiễm theo tỉnh/thành phố.
 4. Tùy chỉnh bộ lọc Tăng dần/Giảm dần theo các tiêu chí: Tỉnh/thành phố (sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái), Nhiễm (số ca nhiễm cộng dồn), Hôm nay (số ca nhiễm hôm nay), Tử vong (số ca tử vong cộng dồn).

Để cập nhật tổng quan tình hình tiêm vắc-xin Covid-19 trên cả nước:

 1. Truy cập coccoc.com/search.
 2. Nhập từ khóa "covid" để gọi ra tính năng.
 3. Đi đến tab Vắc-xin trên hộp thoại Tình hình Covid-19.
 4. Chọn mục Số liệu.
 5. Xem tổng quan về tình hình tiêm vắc-xin Covid-19 trên cả nước: Số người tiêm 1 mũi Số người tiêm 2 mũi trên Tổng dân số Việt Nam.
 6. Đi đến bảng thống kê tình hình tiêm vắc-xin Covid-19 theo tỉnh/thành phố.
 7. Tùy chỉnh bộ lọc Tăng dần/Giảm dần theo các tiêu chí: Tỉnh/thành phố (sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái), Tiêm 1 mũi, % Tiêm 1 mũi, Tiêm đủ liều, % Tiêm đủ liều.

Để tìm hiểu thêm về vắc-xin, cách phòng ngừa, triệu chứng, cách điều trị, và câu hỏi thường gặp về Covid-19:

 1. Truy cập coccoc.com/search.
 2. Nhập từ khóa "covid" để gọi ra tính năng.
 3. Đi đến tab Vắc-xin trên hộp thoại Tình hình Covid-19.
 4. Chọn mục Hiểu về vắc-xin để xem thêm câu hỏi thường gặp về các loại vắc-xin Covid-19 được lưu hành tại Việt Nam và hiểu biết chung về việc vắc-xin Covid-19.
 5. Đi tiếp tới lần lượt các tab Phòng ngừa, Triệu chứng, Điều trị, hoặc Hỏi đáp để xem thêm câu hỏi thường gặp về khía cạnh tương ứng.