Tính năng Tài liệu ôn thi

Có gì ở tính năng này?

  • Tổng hợp tài liệu ôn thi cho các môn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia bao gồm bộ đề thi thử qua các năm kèm theo đáp án chi tiết.
  • Danh sách 9 môn thi THPT được hỗ trợ: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Sinh học, Hóa học, Lịch sử, Địa lý, và Giáo dục công dân.

Hướng dẫn tìm kiếm

Để truy cập và sử dụng tính năng Tài liệu ôn thi:

  1. Truy cập hoctap.coccoc.com.
  2. Ngay tại tab Trang chủ, cuộn xuống đến tính năng Tài liệu ôn thi.
  3. Chọn môn thi mà bạn cần tìm tài liệu (ví dụ: Ngữ văn).
  4. Tải tài liệu về thiết bị (nếu muốn).