Tính năng Tìm trường ĐH-CĐ

Có gì ở tính năng này?

 • Tra cứu thông tin tuyển sinh của các trường Đại học - Cao đẳng (ĐH-CĐ) ở Việt Nam.
 • Nội dung bao gồm: Thông tin chung (Tên trường, Mã trường, Địa chỉ, Loại hình, Số điện thoại, Website), Thông tin Ngành & Điểm chuẩn (Điểm chuẩn của từng ngành qua các năm), và Thông tin tuyển sinh (Phương thức tuyển sinh, Hồ sơ xét tuyển, Đối tượng tuyển sinh, Phạm vi tuyển sinh, Học phí, Các ngành tuyển sinh).

Từ khóa tìm kiếm: trường đại học.


Hướng dẫn tìm kiếm

Để tìm trường phù hợp với tiêu chí của bản thân:

 1. Truy cập hoctap.coccoc.com.
 2. Trên thanh menu, chọn tính năng Tìm trường ĐH-CĐ.
 3. Đi đến mục Bộ lọc.
 4. Tùy chỉnh bộ lọc với Tỉnh/Thành phố, Loại hình, Ngành học, Khối thi, Điểm chuẩn.
 5. Nhấp vào trường để xem chi tiết.

Hoặc nếu bạn đã xác định được trường mục tiêu:

 1. Truy cập hoctap.coccoc.com.
 2. Trên thanh menu, chọn tính năng Tìm trường ĐH-CĐ.
 3. Đi đến mục Tìm theo tên.
 4. Nhập tên (ví dụ: Ngoại thương) hoặc mã trường (ví dụ: FTU).
 5. Nhấp vào trường để tìm hiểu về trường đó.