Tính năng Tra cứu điểm thi

Có gì ở tính năng này?

  • Tra cứu dữ liệu điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) Quốc gia các năm theo Số báo danh.
  • Xem thêm dữ liệu Top 100 thí sinh và phổ điểm cho các môn thi tại 65 cụm thi trên toàn quốc.

Từ khóa tìm kiếm: điểm thi thpt.


Hướng dẫn tìm kiếm

Để tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT theo Số báo danh:

  1. Truy cập hoctap.coccoc.com.
  2. Trên thanh menu, chọn tính năng Tra cứu điểm thi.
  3. Đi đến thanh tìm kiếm của tính năng.
  4. Nhập Số báo danh.

Để xem thêm dữ liệu Top 100 thí sinh cho các môn thi tại các cụm thi, bạn đi đến mục Top 100 > tùy chỉnh bộ lọc với Năm thi, Tỉnh/Thành phố, Môn thi.

Để xem thêm dữ liệu Phổ điểm cho các môn thi tại các cụm thi, bạn đi đến mục Phổ điểm > tùy chỉnh bộ lọc với Năm thi, Tỉnh/Thành phố, Môn thi.