Bật và tắt đồng bộ hóa Cốc Cốc

Khi bật Đồng bộ hóa, bạn sẽ lưu dữ liệu của mình vào Tài khoản Cốc Cốc. Bất kỳ thiết bị nào được đồng bộ hóa với Tài khoản Cốc Cốc sẽ cùng chia sẻ dữ liệu này, bao gồm dấu trang, lịch sử, thẻ đang mở, mật khẩu, và hơn thế nữa. 

Nói cách khác, bạn có thể xem hoặc cập nhật thông tin đã đồng bộ hóa trên tất cả thiết bị của mình. Nếu một trong số các thiết bị của bạn bị mất, bạn sẽ lấy lại được tất cả thông tin đã đồng bộ hóa trên thiết bị cũ.

Lưu ý: Bạn chỉ nên bật tính năng đồng bộ hóa Cốc Cốc trên các thiết bị mà bạn sở hữu. Nếu bạn đang dùng máy tính công cộng, hãy sử dụng chế độ Khách.


Đăng nhập và bật tính năng Đồng bộ hóa

 1. Mở Cốc Cốc trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hồ sơ (ảnh đại diện mặc định).
 3. Nhấp vào Bật tính năng đồng bộ hóa.
 4. Đăng nhập Tài khoản Cốc Cốc bằng email hoặc tài khoản Facebook, Google, Apple.
  • Nếu chọn đăng nhập bằng email, trước tiên bạn hãy đăng ký Tài khoản Cốc Cốc với email tùy chọn và kích hoạt tài khoản. Sau đó chọn Tiếp tục với email
 5. Khi được hỏi, hãy nhấp vào Có, tôi đồng ý.

Lưu ý: Nếu bạn muốn tùy chỉnh dữ liệu đồng bộ hóa cùng các dịch vụ khác, hãy truy cập Cài đặt > Bạn và Cốc Cốc > Đồng bộ hóa và các dịch vụ.


Đăng xuất và tắt tính năng Đồng bộ hóa

 1. Mở Cốc Cốc trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hồ sơ (ảnh đại diện của bạn).
 3. Nhấp vào Tính năng đồng bộ hóa đang bật.
 4. Nhấp vào Tắt.
 5. Khi được hỏi, hãy nhấp vào Tắt.

Lưu ý: Khi tắt tính năng Đồng bộ hóa, việc này sẽ đăng xuất bạn khỏi các Tài khoản Cốc Cốc cũng các dịch vụ của Cốc Cốc (chẳng hạn như Cốc Cốc Points). Các hoạt động tùy chỉnh dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các mục cài đặt sẽ không còn được đồng bộ hóa vào Tài khoản Cốc Cốc kể từ thời điểm này. Tuy nhiên, những dữ liệu đã được đồng bộ hóa trước khi đăng xuất sẽ vẫn còn lưu trên trình duyệt.