Nhập dấu trang và các mục cài đặt

Bạn có thể chuyển sang sử dụng Cốc Cốc với toàn bộ dấu trang và các mục cài đặt đã lưu trên trình duyệt khác. Tùy thuộc vào trình duyệt mà bạn sử dụng trước đó, các mục cài đặt có thể bao gồm các thông tin sau:

 • Lịch sử duyệt web
 • Mục ưa thích/Dấu trang
 • Mật khẩu đã lưu
 • Công cụ tìm kiếm
 • Dữ liệu tự động điền vào biểu mẫu
 • Trang chủ

Khi bạn mở Cốc Cốc lần đầu, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn nhập dấu trang, mật khẩu và các cài đặt quan trọng từ trình duyệt cũ sang Cốc Cốc. Hoặc bạn có thể nhập chúng sau này theo cách thủ công theo hướng dẫn dưới đây.


Nhập dấu trang và các mục cài đặt từ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer

 1. Mở Cốc Cốc trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Cốc Cốc.
 3. Nhấp vào Dấu trang > Nhập dấu trang và các mục cài đặt.
 4. Từ menu thả xuống, hãy chọn tên trình duyệt mà mà bạn sử dụng trước đây.
 5. Chọn loại thông tin mà bạn muốn nhập.
 6. Nhấp vào Nhập.
 7. Nhấp vào Xong.

Nhập tệp HTML chứa dấu trang

Bạn có thể xuất dấu trang trên trình duyệt bất kỳ dưới dạng tệp HTML và nhập tệp dấu trang này vào Cốc Cốc. Sau đây là cách nhập tệp dấu trang vào Cốc Cốc:

 1. Trên máy tính của bạn, hãy xuất dấu trang từ trình duyệt dưới dạng tệp HTML.
 2. Mở Cốc Cốc trên máy tính.
 3. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Cốc Cốc.
 4. Nhấp vào Dấu trang > Nhập dấu trang và các mục cài đặt.
 5. Từ menu thả xuống, hãy chọn Tệp HTML chứa dấu trang.
 6. Chọn loại thông tin mà bạn muốn nhập: Mục ưa thích/Dấu trang.
 7. Nhấp vào Chọn tệp.
 8. Chọn tệp HTML mà bạn muốn nhập.
 9. Nhấp vào Xong.

Mở dấu trang đã nhập

 1. Mở Cốc Cốc trên máy tính. 
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Cốc Cốc.
 3. Nhấp vào Dấu trang.
 4. Mở dấu trang đã nhập.
  • Nếu bạn chưa có bất kỳ dấu trang nào trong Cốc Cốc, dấu trang đã nhập sẽ xuất hiện trong thanh dấu trang.
  • Nếu bạn đã có dấu trang trong Cốc Cốc, dấu trang đã nhập sẽ được thêm vào thư mục có tên “Đã nhập” ở cuối thanh dấu trang.

Chuyển dấu trang trong Cốc Cốc sang trình duyệt khác

Bạn có thể xuất dấu trang trong Cốc Cốc dưới dạng tệp HTML và nhập tệp dấu trang này vào các trình duyệt khác. Sau đây là cách xuất tệp dấu trang trong Cốc Cốc:

 1. Mở Cốc Cốc trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Cốc Cốc.
 3. Nhấp vào Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm (3 dấu chấm dọc) > Xuất dấu trang.
 5. Nhấp vào Save trên hộp thoại của hệ điều hành hoặc nhấn phím Enter.