Đặt công cụ tìm kiếm mặc định trên Cốc Cốc

Trên trình duyệt Cốc Cốc, bạn có thể tìm kiếm mọi thứ ngay tại thanh địa chỉ. Khi bạn mới tải về và cài đặt Cốc Cốc, công cụ tìm kiếm được sử dụng trên thanh địa chỉ sẽ mặc định là Tìm kiếm Cốc Cốc.

Tuy nhiên, bạn cũng dễ dàng đặt công cụ tìm kiếm mặc định khác trong Cài đặt.


Đặt công cụ tìm kiếm mặc định

Để đặt Tìm kiếm Cốc Cốc hay một công cụ tìm kiếm khác làm mặc định trên trình duyệt Cốc Cốc:

  1. Mở Cốc Cốc trên máy tính.
  2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Cốc Cốc.
  3. Nhấp vào Cài đặt > Công cụ tìm kiếm.
  4. Bên cạnh mục Công cụ tìm kiếm được sử dụng trên thanh địa chỉ, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống.
  5. Chọn công cụ tìm kiếm bạn muốn sử dụng.

Lưu ý: Nếu bạn nhận thấy công cụ tìm kiếm mặc định của mình bị thay đổi theo cách không mong muốn, có thể bạn đã cài đặt một tiện ích mở rộng hoặc phần mềm máy tính có can thiệp đến công cụ tìm kiếm.

  • Nếu là tiện ích mở rộng: Hãy tắt tiện ích này trong Tiện ích mở rộng và đặt lại công cụ tìm kiếm mặc định bạn muốn dùng trong Cài đặt.
  • Nếu là phần mềm: Hãy gỡ bỏ phần mềm này trong máy tính và đặt lại các chế độ cài đặt của trình duyệt bằng cách truy cập Cài đặt > Nâng cao > Đặt lại chế độ cài đặt.