Nhắn tin trên thanh bên

Trên thanh bên của Cốc Cốc, bạn dễ dàng truy cập nhanh vào phiên bản web của các trình nhắn tin phổ biến, bao gồm Facebook Messenger, Telegram, Skype, và Zalo. 

Các lợi ích của việc nhắn tin trên thanh bên:

  • Nhận thông báo có tin nhắn mới và mở cửa sổ chat ngay trên thanh bên, không cần chuyển qua lại giữa nhiều thẻ.
  • Ghim cửa sổ chat để chia màn hình thành hai phần và liên tục theo dõi cuộc trò chuyện khi làm việc khác.
  • Đăng nhập song song hai tài khoản của cùng một trình nhắn tin (một tài khoản đăng nhập trên thanh bên và một tài khoản đăng nhập trên thẻ mới).

Hiển thị trình nhắn tin trên thanh bên

Để hiển thị các lối tắt trình nhắn tin trên thanh bên:

  1. Mở Cốc Cốc trên máy tính.
  2. Trên thanh bên, hãy chọn biểu tượng Thêm (3 dấu chấm ngang).
  3. Chọn hộp bên cạnh trình nhắn tin bạn muốn hiển thị: Facebook Messenger, Telegram, Skype, Zalo.

Nếu thanh bên của Cốc Cốc đang bị ẩn, hãy tìm hiểu cách bật Hiển thị tính năng thanh bên.


Ghim cửa sổ chat trong trình duyệt

Bạn có thể ghim cửa sổ nhắn tin mở từ thanh bên ở trong trình duyệt. Khi được ghim, cửa sổ chat sẽ được cố định và luôn hiển thị song song với thẻ hiện tại, giúp bạn đa nhiệm tốt hơn.

Để ghim cửa sổ chat:

  1. Mở Cốc Cốc trên máy tính.
  2. Mở trình nhắn tin trên thanh bên.
  3. Ở trên cùng bên phải của cửa sổ chat, hãy chọn biểu tượng Ghim cửa sổ thanh bên.

Khi bạn không cần ghim nữa, hãy chọn biểu tượng Bỏ ghim cửa sổ thanh bên.

Tìm hiểu thêm cách xem trang web trên cửa sổ thanh bên.