Tùy chỉnh thanh bên của Cốc Cốc

Thanh bên nằm ở phía bên trái hoặc bên phải trong trình duyệt, cho phép bạn tùy chỉnh lối tắt đi tới các tính năng, thông báo của Cốc Cốc hoặc trang web ưa thích.

Bạn có thể dễ dàng tùy biến thanh bên theo nhu cầu đa nhiệm của mình.


Hiển thị tính năng thanh bên

Thanh bên được bật sẵn khi bạn mở Cốc Cốc lần đầu tiên. Bạn có thể tùy ý ẩn thanh bên đi hoặc dùng lại thanh bên bất cứ lúc nào trong Cài đặt.

Để hiển thị thanh bên:

 1. Mở Cốc Cốc trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Cốc Cốc.
 3. Nhấp vào Hiển thị thanh bên

Để ẩn thanh bên:

 1. Mở Cốc Cốc trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Cốc Cốc.
 3. Nhấp vào Ẩn thanh bên

Thay đổi vị trí hiển thị thanh bên

Khi Hiển thị thanh bên đang bật, bạn có thể tùy chỉnh cho thanh bên hiển thị ở bên trái hoặc bên phải của trình duyệt.

 1. Mở Cốc Cốc trên máy tính. 
 2. Trên thanh bên, hãy chọn biểu tượng Thêm (3 dấu chấm ngang).
 3. Chọn Hiển thị thanh bên ở bên trái hoặc Hiển thị thanh bên ở bên phải.

Hiển thị các lối tắt trên thanh bên

Trên thanh bên, Cốc Cốc đã tích hợp sẵn lối tắt đi tới các mục cài đặt, lịch sử, các trình nhắn tin, và các tính năng giải trí. Bạn có thể thay đổi hiển thị các lối tắt này bất cứ lúc nào.

 1. Mở Cốc Cốc trên máy tính.
 2. Trên thanh bên, hãy chọn biểu tượng Thêm (3 dấu chấm ngang).
 3. Nếu bạn muốn chọn một lối tắt cụ thể, hãy chọn hộp bên cạnh tên của lối tắt đó.
  • Trình nhắn tin: Facebook Messenger, Telegram, Skype, Zalo.
  • Giải trí: Cốc Cốc Games, Cốc Cốc Points.
  • Công cụ: Cài đặt, Lịch sử.

Ngoài ra, nếu muốn ẩn các lối tắt đang hiển thị, bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào lối tắt đó > chọn Ẩn khỏi thanh bên.

Lưu ý: Thứ tự của các lối tắt được tích hợp trên thanh bên là cố định. Do đó, bạn sẽ không thể thay đổi thứ tự của các lối tắt này.

Tìm hiểu thêm cách thêm trang web ưa thích vào thanh bên.