Thêm trang web ưa thích vào thanh bên

Trên thanh bên, bạn có thể tạo đến 15 lối tắt đến các trang web yêu thích. Bạn sẽ không cần nhớ hay nhập lại đường dẫn trang web trong các lần truy cập tiếp theo. 


Thêm trang web vào thanh bên

 1. Mở Cốc Cốc trên máy tính.
 2. Trên thanh bên, hãy chọn biểu tượng Thêm (dấu cộng).
 3. Nhập hoặc dán URL của trang web.
 4. Chọn cách thức mở trang:
  • Chọn Mở trong cửa sổ thanh bên: Trang web này sẽ luôn được mở trong cửa sổ thanh bên ở giao diện chế độ di động. 
  • Bỏ chọn Mở trong cửa sổ thanh bên: Trang web này sẽ luôn được mở trong thẻ mới.
 5. Nhấp vào Thêm.
Mẹo: Nếu bạn cần so sánh, đối chiếu thông tin giữa hai trang web, hãy thêm một trang vào thanh bên, sau đó chọn Mở trong cửa sổ thanh bên. Với trang còn lại, bạn vẫn mở trong thẻ mới như bình thường. Cách thức mở hai trang như thế này tương tự với việc bạn chia đôi màn hình để xem hai trang web cùng lúc, không cần phải chuyển qua lại giữa nhiều thẻ.

Lưu ý: Sau khi thêm trang web vào thanh bên, bạn luôn có thể thay đổi cách thức mở trang bằng cách nhấp chuột phải vào lối tắt của trang web đó, sau đó bỏ chọn/chọn Luôn mở ở cửa sổ thanh bên.


Tùy chỉnh lối tắt trên thanh bên

 1. Mở Cốc Cốc trên máy tính.
 2. Trên thanh bên, hãy nhấp chuột phải vào lối tắt mà bạn muốn tùy chỉnh.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Tùy chỉnh lối tắt:
  • Tiêu đề: Nhập tên trang, nội dung trang hoặc mục đích sử dụng của bạn.
  • Đường dẫn trang web: Thay đổi hoặc chỉnh sửa đường dẫn của trang web.
  • Chọn cách thức mở trang: Chọn/bỏ chọn Mở trong cửa sổ thanh bên.
 5. Nhấp vào Hoàn tất.

Lưu ý: Cốc Cốc mặc định hiển thị dãy lối tắt theo thứ tự thời gian được thêm vào thanh bên (lối tắt mới nhất hiển thị ở trên cùng).  Do đó, nếu bạn muốn thay đổi thứ tự của các lối tắt, hãy làm theo một trong hai cách sau:

 • Cách 1: Nhấp và giữ chuột trái vào lối tắt, sau đó kéo thả đến vị trí mong muốn.
 • Cách 2: Xóa các lối tắt khỏi thanh bên và sau đó lần lượt thêm lại các trang web vào thanh bên theo thứ tự bạn muốn.

Xóa trang web khỏi thanh bên

 1. Mở Cốc Cốc trên máy tính.
 2. Trên thanh bên, hãy nhấp chuột phải vào lối tắt mà bạn muốn tùy chỉnh.
 3. Nhấp vào Xóa khỏi thanh bên.