Xem trang web trên cửa sổ thanh bên

Cửa sổ thanh bên là một cửa sổ phụ được mở từ thanh bên, cho phép bạn xem đồng thời hai trang web mà không cần chuyển qua lại giữa nhiều thẻ.

Sau đây là một số hướng dẫn về cách thức xem trang web trên cửa sổ thanh bên.


Mở trang web trong thẻ mới hay trong cửa sổ thanh bên

Khi thêm trang web vào thanh bên, bạn có thể chọn cách mở trang này là Mở trong cửa sổ thanh bên hoặc Mở trong thẻ mới. Ngoài ra, bạn cũng có thể linh hoạt thay đổi giữa hai cách mở trang khi nhấp chuột phải vào lối tắt của trang này.

Để mở lối tắt trong thẻ mới:

 1. Mở Cốc Cốc trên máy tính.
 2. Trên thanh bên, nhấp chuột phải vào lối tắt mà bạn muốn mở.
 3. Nhấp vào Mở trong thẻ mới.

Để mở lối tắt trong cửa sổ thanh bên: 

 1. Mở Cốc Cốc trên máy tính.
 2. Trên thanh bên, nhấp chuột phải vào lối tắt mà bạn muốn mở.
 3. Nhấp vào Mở trong cửa sổ thanh bên.

Lưu ý: Để dễ dàng nhận biết lối tắt đang được thiết lập mở theo cách thức nào, hãy chú ý đến biểu tượng lối tắt trên thanh bên.

 • Nếu bên cạnh lối tắt có vạch kẻ ngắn màu xám: Lối tắt đang được thiết lập là Mở trong cửa sổ thanh bên.
 • Nếu bên cạnh lối tắt không có vạch kẻ ngắn màu xám: Lối tắt đang được thiết lập là Mở trong thẻ mới.

Ghim cửa sổ thanh bên

Với cửa sổ thanh bên, bạn có thể linh hoạt chọn giữa ghim và không ghim cửa sổ này để phục vụ nhu cầu đa nhiệm trên trình duyệt.

 • Khi được ghim, cửa sổ thanh bên sẽ hiển thị cố định ở bên trái hoặc bên phải của trình duyệt. Với lựa chọn này, bạn sẽ nhìn thấy cửa sổ thanh bên và thẻ hiện tại song song với nhau, tương tự như việc bạn đang chia đôi màn hình để xem hai trang web cùng lúc.
 • Khi không ghim, cửa sổ thanh bên sẽ hiển thị ở lớp trên cùng của trình duyệt và chỉ ẩn đi khi bạn nhấp vào vị trí bất kỳ bên ngoài cửa sổ thanh bên. Lựa chọn này phù hợp khi bạn muốn tra cứu thông tin nhanh rồi ẩn cửa sổ thanh bên.

Để ghim cửa sổ thanh bên:

 1. Mở Cốc Cốc trên máy tính.
 2. Trên thanh bên, nhấp chuột phải vào lối tắt mà bạn muốn mở.
 3. Ở trên cùng bên phải của cửa sổ thanh bên, hãy chọn biểu tượng Ghim cửa sổ thanh bên.

Để bỏ ghim cửa sổ thanh bên:

 1. Mở Cốc Cốc trên máy tính.
 2. Trên thanh bên, nhấp chuột phải vào lối tắt mà bạn muốn mở.
 3. Ở trên cùng bên phải của cửa sổ thanh bên, hãy chọn biểu tượng Bỏ ghim cửa sổ thanh bên.

Lưu ý: Nếu bạn đã chọn Ghim, Cốc Cốc sẽ ghi nhớ điều này trong những lần truy cập tiếp theo vào tất cả các lối tắt, cho đến khi bạn đổi sang chọn Bỏ ghim. Điều này cũng đúng với trường hợp ngược lại.