Đặt Cốc Cốc Mobile là trình duyệt mặc định

Khi Cốc Cốc là ứng dụng trình duyệt mặc định trên điện thoại hoặc máy tính bảng, các đường liên kết mà bạn nhấp vào sẽ được tự động mở trong Cốc Cốc. 

Nếu bạn đang dùng trình duyệt mặc định khác, bạn có thể đổi thành Cốc Cốc tại Cài đặt.


Đặt Cốc Cốc Mobile là trình duyệt mặc định trên iPhone, iPad

Nếu bạn chưa có Cốc Cốc trên iPhone và iPad, trước tiên hãy tải và cài đặt Cốc Cốc Mobile.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Cốc Cốc.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy chạm vào biểu tượng Hộp công cụ bên dưới (3 dấu gạch ngang) > Cài đặt > Trình duyệt mặc định.
 3. Chạm vào Mở cài đặt.
 4. Chạm vào Ứng dụng trình duyệt mặc định
 5. Chọn Cốc Cốc.

Lưu ý:

 • Để đặt Cốc Cốc Mobile làm trình duyệt mặc định trên iPhone hoặc iPad, bạn phải dùng iOS 14 hoặc iPadOS 14 trở lên.
 • Nếu không tìm thấy tùy chọn thay đổi trình duyệt mặc định, bạn có thể phải cập nhật lên phiên bản Cốc Cốc Mobile mới nhất. Tìm hiểu thêm về cách cập nhật Cốc Cốc Mobile.

Đặt Cốc Cốc Mobile là trình duyệt mặc định trên Android

Nếu bạn chưa có Cốc Cốc trên điện thoại và máy tính bảng Android, trước tiên hãy tải và cài đặt Cốc Cốc Mobile.

 1. Trên điện thoại và máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt.
 2. Cuộn xuống và chọn Ứng dụng.
 3. Chạm vào Chọn ứng dụng mặc định.
 4. Chạm vào Ứng dụng trình duyệt.
 5. Chọn Cốc Cốc.

Đặt Cốc Cốc Pro là trình duyệt mặc định trên Android

Nếu bạn chưa có Cốc Cốc Pro trên điện thoại và máy tính bảng Android, trước tiên hãy tải và cài đặt Cốc Cốc Pro.

 1. Trên điện thoại và máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cốc Cốc.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy chạm vào biểu tượng Hộp công cụ bên dưới (3 dấu gạch ngang) > Cài đặt.
 3. Chạm vào Ứng dụng trình duyệt.
 4. Chọn Cốc Cốc.