Đặt công cụ tìm kiếm mặc định trên Cốc Cốc Mobile

Trên trình duyệt Cốc Cốc, bạn có thể tìm kiếm mọi thứ ngay tại thanh địa chỉ. Khi bạn mới tải về và cài đặt Cốc Cốc, công cụ tìm kiếm được sử dụng trên thanh địa chỉ sẽ mặc định là Cốc Cốc. 

Tuy nhiên, bạn cũng có thể dễ dàng đặt công cụ tìm kiếm mặc định khác trong Cài đặt của Tìm kiếm Cốc Cốc.


Đặt công cụ tìm kiếm mặc định trên Cốc Cốc Mobile cho iPhone, iPad

  1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Cốc Cốc.
  2. Ở dưới cùng bên phải, hãy chạm vào biểu tượng Hộp công cụ bên dưới (3 dấu gạch ngang) > Cài đặt > Công cụ tìm kiếm.
  3. Chọn công cụ tìm kiếm bạn muốn sử dụng.

Đặt công cụ tìm kiếm mặc định trên Cốc Cốc Mobile cho Android

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cốc Cốc (hoặc Cốc Cốc Pro).
  2. Ở dưới cùng bên phải, hãy chạm vào biểu tượng Hộp công cụ bên dưới (3 dấu gạch ngang) > Cài đặt.
  3. Cuộn xuống mục Nâng cao và chọn Công cụ tìm kiếm.
  4. Chọn công cụ tìm kiếm bạn muốn sử dụng.