Duyệt web ở chế độ tối trên Cốc Cốc Mobile

Khi bạn duyệt web ở Chế độ tối trong Cốc Cốc Mobile, toàn bộ giao diện của trình duyệt (bao gồm thanh công cụ và phần cài đặt) sẽ có màu tối.


Bật chế độ tối trên Cốc Cốc Mobile cho iPhone, iPad

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Cốc Cốc.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy chạm vào biểu tượng Hộp công cụ bên dưới (3 dấu gạch ngang) > Cài đặt > Giao diện.
 3. Chọn chế độ tối theo nhu cầu sử dụng:
  • Tự động thay đổi theo cài đặt chung của hệ thống: Tự động sử dụng chế độ tối cho trình duyệt khi giao diện của hệ điều hành cũng ở chế độ tối. 
  • Chọn Bật chế độ tối: Luôn dùng giao diện tối trên Cốc Cốc Mobile. 
  • Bỏ chọn Bật chế độ tối: Luôn dùng giao diện sáng trên Cốc Cốc Mobile.

Hoặc để bật nhanh chế độ tối, bạn truy cập Hộp công cụ bên dưới > chạm vào Chế độ tối.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Cài đặt.
 2. Chạm vào Màn hình & Độ sáng.
 3. Chạm vào Tối để bật Chế độ tối.

Bạn cũng có thể bật Chế độ tối từ Trung tâm điều khiển. Hãy mở Trung tâm điều khiển bằng cách vuốt từ cuối màn hình lên, sau đó chạm vào nút Chế độ tối để bật hoặc tắt. 

Để bật Chế độ tối tự động khi mặt trời lặn hoặc theo lịch trình tùy chỉnh, hãy đi đến Cài đặt > Màn hình & Độ sáng và chọn Tự động. Sau đó, chạm vào Tùy chọn để chọn một lịch trình cho Chế độ tối. 

Ngoài ra, phiên bản Cốc Cốc Mobile trên iPhone, iPad chưa hỗ trợ chế độ tối trên toàn màn hình duyệt web. Tuy nhiên để tập trung hơn vào nội dung văn bản khi lướt web, bạn có thể giảm độ rực của màu sắc trên trình duyệt.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Cốc Cốc.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy chạm vào biểu tượng Hộp công cụ bên dưới (3 dấu gạch ngang) > Cài đặt > Giao diện.
 3. Ở mục Giảm màu sắc của trang, chọn Bật.

Lưu ý: Việc điều chỉnh màu sắc trên trình duyệt không làm thay đổi độ sáng hay màu sắc trên thiết bị của bạn.

Khi chế độ tối đang bật, bạn có thể tăng hoặc giảm độ sáng của nền tối bên trong trình duyệt.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Cốc Cốc.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy chạm vào biểu tượng Hộp công cụ bên dưới (3 dấu gạch ngang) > Cài đặt > Giao diện.
 3. Ở mục Điều chỉnh độ sáng, kéo thanh trượt để điều chỉnh độ sáng.

Bạn cũng có thể điều chỉnh nhanh độ sáng của trình duyệt ngay khi đang duyệt web. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy chạm vào biểu tượng Thêm (3 dấu chấm dọc) > Độ sáng, sau đó kéo thanh trượt để điều chỉnh độ sáng.

Lưu ý: Việc điều chỉnh độ sáng trên trình duyệt không làm thay đổi độ sáng hay màu sắc trên thiết bị của bạn.

 

Bật chế độ tối trên Cốc Cốc Mobile cho Android

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cốc Cốc.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy chạm vào biểu tượng Hộp công cụ bên dưới (3 dấu gạch ngang) > Cài đặt > Giao diện.
 3. Chọn chế độ tối theo nhu cầu sử dụng:
  • Tự động (theo thiết bị): Dùng giao diện tối trên Cốc Cốc Mobile khi thiết bị đang ở chế độ tiết kiệm pin hoặc chế đội tối.
  • Bật: Luôn dùng giao diện tối trên Cốc Cốc Mobile.
  • Tắt: Luôn dùng giao diện sáng trên Cốc Cốc Mobile.

Hoặc để bật hoặc tắt nhanh chế độ tối, bạn truy cập Hộp công cụ bên dưới > chạm vào Chế độ tối hoặc Chế độ tối đang BẬT.

Lưu ý: Trên các phiên bản dành cho Android, Cốc Cốc Mobile và Cốc Cốc Pro được tối ưu hóa cho cả những trang web chưa hỗ trợ giao diện tối. Cụ thể, Cốc Cốc sẽ tự động phân tích các yếu tố giao diện trên toàn màn hình trang web và sau đó thay đổi hệ màu của trang sang chế độ tối mà không làm thay đổi độ sáng màn hình cũng như màu sắc của các yếu tố nghe nhìn (hình ảnh, video…).

 1. Trên Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt.
 2. Chạm vào Màn hình.
 3. Chạm vào Tối để bật Chế độ tối.

Khi chế độ tối đang bật, bạn có thể tăng hoặc giảm độ sáng của nền tối bên trong trình duyệt.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cốc Cốc (hoặc Cốc Cốc Pro).
 2. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy chạm vào biểu tượng Thêm (3 dấu chấm dọc) > Độ sáng.
 3. Kéo thanh trượt để điều chỉnh độ sáng.

 

Cách kiểm tra xem bạn đang dùng Chế độ tối hay Chế độ ẩn danh 

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng, hãy mở ứng dụng Cốc Cốc.
 2. Ở trên cùng bên trái (đầu thanh địa chỉ), hãy tìm biểu tượng Chế độ ẩn danh.
  • Nếu bạn đang duyệt web ở chế độ riêng tư, bạn sẽ thấy biểu tượng Chế độ ẩn danh.
  • Nếu bạn đang duyệt web ở chế độ tối, bạn sẽ không thấy biểu tượng Chế độ ẩn danh.