Thay đổi ngôn ngữ của Cốc Cốc Mobile và dịch trang web

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ hiển thị trên giao diện Cốc Cốc Mobile và yêu cầu trình duyệt dịch các trang web sang ngôn ngữ mà bạn muốn.


Thay đổi ngôn ngữ của Cốc Cốc Mobile trên iPhone, iPad

Trên Cốc Cốc Mobile, bạn có thể cài đặt ngôn ngữ hiển thị là tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, mở ứng dụng Cốc Cốc.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy chạm vào biểu tượng Hộp công cụ bên dưới (3 dấu gạch ngang) > Cài đặt > Ngôn ngữ.
 3. Chọn ngôn ngữ theo nhu cầu sử dụng:
  • Mặc định: Tự động sử dụng ngôn ngữ cho trình duyệt theo ngôn ngữ trên thiết bị.
  • Tiếng Việt: Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt cho trình duyệt.
  • Tiếng Anh: Sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh cho trình duyệt.
 4. Khởi động lại trình duyệt để áp dụng thay đổi.

Nếu ứng dụng Cốc Cốc không phản hồi, hoặc khi bạn vừa thay đổi một cài đặt trên ứng dụng, bạn có thể thoát rồi mở lại Cốc Cốc để giải quyết sự cố hoặc áp dụng thay đổi.

 1. Để thoát khỏi ứng dụng Cốc Cốc, hãy mở Bộ chuyển đổi ứng dụng, vuốt sang phải để tìm ứng dụng Cốc Cốc, sau đó vuốt lên trên ứng dụng.
  • Cách mở Bộ chuyển đổi ứng dụng trên iPhone có Face ID: Vuốt lên từ cạnh dưới và tạm dừng ở giữa màn hình.
  • Cách mở Bộ chuyển đổi ứng dụng trên iPhone có nút Home: Bấm hai lần vào nút Home.
 2. Để mở lại ứng dụng Cốc Cốc, hãy đi đến màn hình chính (hoặc Thư viện ứng dụng), sau đó chạm vào ứng dụng Cốc Cốc.

 

Dịch trang web trên Cốc Cốc Mobile cho iPhone, iPad

Khi truy cập một trang được viết bằng ngôn ngữ mà bạn không hiểu, bạn có thể sử dụng tính năng dịch trang web trên Cốc Cốc Mobile.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Cốc Cốc.
 2. Truy cập trang web được viết bằng một ngôn ngữ khác.
 3. Trên hộp thoại Dịch ở đầu trang, hãy chạm vào Dịch.
  • Theo mặc định, khi bạn truy cập trang web được viết bằng ngôn ngữ khác ngôn ngữ hiển thị của trình duyệt, Cốc Cốc sẽ đề xuất dịch trang này sang ngôn ngữ hiển thị. Nếu bạn muốn dịch trang web sang ngôn ngữ khác, hãy chạm vào biểu tượng Cài đặt (Bánh răng), sau đó chọn ngôn ngữ bạn muốn cho mục Đến. Cốc Cốc sẽ ghi nhớ lựa chọn này cho lần đề xuất dịch trang web tiếp theo.
 4. Cốc Cốc sẽ dịch trang chỉ một lần này. Để thay đổi điều này, hãy chạm vào biểu tượng Cài đặt (Bánh răng), sau đó chọn một tùy chọn:
  • Luôn dịch [ngôn ngữ]: Cốc Cốc sẽ luôn dịch các trang ở ngôn ngữ này.
  • Không bao giờ dịch [ngôn ngữ]: Cốc Cốc sẽ không bao giờ dịch các trang ở ngôn ngữ này.
  • Không bao giờ dịch trang web này: Cốc Cốc sẽ không bao giờ dịch trang web này.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy biểu tượng Cài đặt (Bánh răng) trên hộp thoại Dịch, hãy thử làm mới trang web.

Nếu Cốc Cốc không đề xuất dịch, hãy thử làm mới trang web. Nếu bạn vẫn không thấy hộp thoại Dịch ở đầu trang, bạn có thể yêu cầu bản dịch.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Cốc Cốc.
 2. Truy cập trang web được viết bằng một ngôn ngữ khác. 
 3. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy chạm vào biểu tượng Thêm (3 dấu chấm dọc) > Dịch.

Nếu bạn không thể nhấn vào Dịch, thì ngôn ngữ đó có thể không dịch được.

Bạn có thể tắt tính năng dịch trang web trong Cốc Cốc.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Cốc Cốc.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy chạm vào biểu tượng Hộp công cụ bên dưới (3 dấu gạch ngang) > Cài đặt > Ngôn ngữ.
 3. Cuộn xuống mục Dịch trang.
 4. Tắt tính năng Dịch trang.
 5. Ở trên cùng bên trái, chạm vào biểu tượng Mũi tên trái để trở về màn hình cài đặt.
 6. Chạm vào Xong.

Sau khi bạn đã chọn “Luôn dịch” một ngôn ngữ, bạn vẫn có thể hủy tùy chọn này và đặt lại tùy chọn “Đề xuất dịch” (Cốc Cốc chỉ dịch trang khi bạn cần).

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Cốc Cốc.
 2. Truy cập trang web được viết bằng một ngôn ngữ khác.
 3. Trên hộp thoại Dịch ở đầu trang, hãy chạm vào biểu tượng Cài đặt (Bánh răng).
 4. Chạm vào Đề xuất dịch [ngôn ngữ].

Nếu bạn đã chọn "Không bao giờ dịch" một ngôn ngữ, thì bạn có thể hủy tùy chọn này trong Cài đặt ngôn ngữ.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Cốc Cốc.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy chạm vào biểu tượng Hộp công cụ bên dưới (3 dấu gạch ngang) > Cài đặt > Ngôn ngữ.
 3. Chạm vào ngôn ngữ mà bạn muốn hủy tùy chọn.
 4. Chọn Đề xuất dịch.
 5. Ở trên cùng bên trái, chạm vào biểu tượng Mũi tên trái để trở về màn hình cài đặt.
 6. Chạm vào Xong.

Sau khi đã chọn "Không bao giờ dịch" cho một trang web cụ thể, bạn vẫn có thể hủy tùy chọn và đặt lại thành "Luôn dịch" hoặc “Đề xuất dịch” (Cốc Cốc chỉ dịch trang khi bạn cần).

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Cốc Cốc.
 2. Truy cập trang web được viết bằng một ngôn ngữ khác.
 3. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy chạm vào biểu tượng Thêm (3 dấu chấm dọc) > Dịch.
 4. Trên hộp thoại Dịch ở đầu trang, hãy chạm vào biểu tượng Cài đặt (Bánh răng).
 5. Chạm vào Luôn dịch [ngôn ngữ].
 6. Vẫn trên hộp thoại Dịch, hãy chạm lại vào biểu tượng Cài đặt (Bánh răng).
 7. Chạm vào Đề xuất dịch [ngôn ngữ].

 

Thay đổi ngôn ngữ của Cốc Cốc Mobile trên Android

Trên Cốc Cốc Mobile, bạn có thể cài đặt ngôn ngữ hiển thị là tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, mở ứng dụng Cốc Cốc.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy chạm vào biểu tượng Hộp công cụ bên dưới (3 dấu gạch ngang) > Cài đặt > Ngôn ngữ.
 3. Chọn ngôn ngữ theo nhu cầu sử dụng:
  • Tiếng Việt: Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt cho trình duyệt.
  • Tiếng Anh: Sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh cho trình duyệt.
  • Theo hệ thống: Tự động sử dụng ngôn ngữ cho trình duyệt theo ngôn ngữ trên thiết bị.
 4. Chạm vào Khởi chạy lại để áp dụng thay đổi.

Dịch trang web trên Cốc Cốc Mobile cho Android

Khi truy cập một trang được viết bằng ngôn ngữ mà bạn không hiểu, bạn có thể sử dụng tính năng dịch trang web trên Cốc Cốc Mobile.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cốc Cốc.
 2. Truy cập trang web được viết bằng một ngôn ngữ khác.
 3. Trên hộp thoại Dịch ở cuối trang, hãy chạm vào ngôn ngữ bạn muốn dịch sang.
  • Theo mặc định, khi bạn truy cập trang web được viết bằng ngôn ngữ khác ngôn ngữ hiển thị của trình duyệt, Cốc Cốc sẽ đề xuất dịch trang này sang ngôn ngữ hiển thị. Nếu bạn muốn dịch trang web sang ngôn ngữ khác, hãy chạm vào biểu tượng Thêm (3 dấu chấm dọc) > Ngôn ngữ khác và chọn ngôn ngữ bạn muốn. Cốc Cốc sẽ ghi nhớ lựa chọn này cho lần đề xuất dịch trang web tiếp theo.
 4. Cốc Cốc sẽ dịch trang chỉ một lần này. Để thay đổi điều này, hãy chạm vào biểu tượng Thêm (3 dấu chấm dọc), sau đó chọn một tùy chọn:
  • Luôn dịch các trang viết bằng [ngôn ngữ]: Cốc Cốc sẽ luôn dịch các trang ở ngôn ngữ này.
  • Không bao giờ dịch các trang viết bằng [ngôn ngữ]: Cốc Cốc sẽ không bao giờ dịch các trang ở ngôn ngữ này.
  • Không bao giờ dịch trang web này: Cốc Cốc sẽ không bao giờ dịch trang web này.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy biểu tượng Thêm (3 dấu chấm dọc) trên hộp thoại Dịch, hãy thử làm mới trang web. 

Nếu Cốc Cốc không đề xuất dịch, hãy thử làm mới trang web. Nếu bạn vẫn không thấy hộp thoại Dịch ở cuối trang, bạn có thể yêu cầu bản dịch.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cốc Cốc.
 2. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy chạm vào biểu tượng Thêm (3 dấu chấm dọc) > Dịch.
  • Nếu bạn không thể nhấn vào Dịch, thì ngôn ngữ đó có thể không dịch được.

Bạn có thể tắt tính năng dịch trang web trong Cốc Cốc.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cốc Cốc.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy chạm vào biểu tượng Hộp công cụ bên dưới (3 dấu gạch ngang) > Cài đặt > Ngôn ngữ.
 3. Cuộn xuống mục Đề xuất dịch trang bằng các ngôn ngữ khác.
 4. Tắt tính năng Đề xuất dịch trang.
 5. Ở trên cùng bên trái, chạm vào biểu tượng Mũi tên trái để trở về màn hình cài đặt.
 6. Ở trên cùng bên trái, chạm vào biểu tượng Mũi tên trái để rời khỏi Cài đặt.

Sau khi bạn đã chọn “Luôn dịch” một ngôn ngữ, bạn vẫn có thể hủy tùy chọn này và đặt lại tùy chọn “Đề xuất dịch” (Cốc Cốc chỉ dịch trang khi bạn cần). Bạn làm theo các bước sau:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cốc Cốc.
 2. Truy cập trang web được viết bằng một ngôn ngữ khác.
 3. Trên hộp thoại Dịch ở cuối trang, hãy chạm vào biểu tượng Thêm (3 dấu chấm dọc).
 4. Chạm lại vào Luôn dịch các trang viết bằng [ngôn ngữ].

Nếu bạn đã chọn "Không bao giờ dịch" một ngôn ngữ, thì bạn có thể hủy tùy chọn này trong Cài đặt ngôn ngữ.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cốc Cốc.
 2. Truy cập trang web được viết bằng một ngôn ngữ khác.
 3. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy chạm vào biểu tượng Thêm (3 dấu chấm dọc) > Dịch.
 4. Trên hộp thoại Dịch ở cuối trang, hãy chạm vào biểu tượng Thêm (3 dấu chấm dọc).
 5. Chạm lại vào Không bao giờ dịch các trang viết bằng [ngôn ngữ].

Sau khi đã chọn "Không bao giờ dịch" cho một trang web cụ thể, bạn vẫn có thể hủy tùy chọn và đặt lại thành “Đề xuất dịch” (Cốc Cốc chỉ dịch trang khi bạn cần). Bạn làm theo các bước sau:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cốc Cốc.
 2. Truy cập trang web được viết bằng một ngôn ngữ khác.
 3. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy chạm vào biểu tượng Thêm (3 dấu chấm dọc) > Dịch.
 4. Trên hộp thoại Dịch ở cuối trang, hãy chạm vào biểu tượng Thêm (3 dấu chấm dọc).
 5. Chạm lại vào Không bao giờ dịch trang web này.