Tính năng Đổi đơn vị

Có gì ở tính năng này?

 • Quy đổi các đơn vị đo lường bao gồm: Độ dài, Khối lượng, Thời gian, Nhiệt độ, Tốc độ, Bộ nhớ máy tính, Góc phẳng, Diện tích, Thể tích, Gia tốc, Lực, Áp suất, Vô chiều, Cường độ dòng điện, Lượng chất, Cường độ sáng, Góc đặc, Quang thông, Độ rọi, và Độ chói.
 • Xem thêm công thức quy đổi.

Từ khóa tìm kiếm: chuyển đổi đơn vị, inch sang cm, 15 inch sang cm.


Hướng dẫn tìm kiếm

Để thực hiện một phép quy đổi đơn vị:

 1. Truy cập hoctap.coccoc.com.
 2. Trên thanh menu, chọn tính năng Đổi đơn vị.
 3. Chọn đơn vị đo lường của phép quy đổi.
 4. Nhập con số cần chuyển đổi.

Ngoài ra, bạn có thể thực hiện nhanh phép quy đổi đơn vị theo cách sau:

 1. Truy cập coccoc.com/search.
 2. Nhập phép quy đổi (ví dụ: inch sang cm).
 3. Nhập con số cần chuyển đổi (ví dụ: 15 inch).

Hoặc cách khác:

 1. Truy cập coccoc.com/search.
 2. Nhập con số + đơn vị đo lường của phép quy đổi (ví dụ: 15 inch sang cm).