Tính năng Giải bài tập

Có gì ở tính năng này?

  • Cung cấp lời giải bài tập chi tiết trong sách giáo khoa hay sách tham khảo từ lớp 1 đến lớp 12. Nhờ đó, học sinh phổ thông có thể tự học mọi lúc, mọi nơi.
  • Dựa theo bộ lọc: Lớp, Môn học, Tên sách, Bài/Trang.

Từ khóa tìm kiếm: giải bài tập.


Hướng dẫn tìm kiếm

Để tìm lời giải cho một bài tập cụ thể trong sách:

  1. Truy cập hoctap.coccoc.com.
  2. Trên thanh menu, chọn tính năng Giải bài tập.
  3. Tùy chỉnh bộ lọc với Lớp, Môn học, Tên sách, Bài/Trang.
  4. Nhấn Áp dụng bộ lọc.