Tính năng Hóa học

Có gì ở tính năng này?

  • Hỗ trợ giải bài tập Hóa học phổ thông với kết quả và lời giải chi tiết.
  • Một số dạng Hóa học được hỗ trợ: Phản ứng hóa học giữa các chất, Phản ứng hóa học tạo ra các chất, Cân bằng phương trình hóa học, Các phương trình hóa học phổ biến tạo ra một chất cho trước, Phản ứng trong dung dịch, Chuỗi phản ứng, và Phản ứng oxy hóa khử.
  • Xem thêm Cách tìm kiếm với từng dạng Hóa (dạng bài tập hóa), Bảng tuần hoàn các nguyên tố Hóa học và Video hướng dẫn giải bài tập Hóa với Cốc Cốc.

Từ khóa tìm kiếm: hóa học, H2O.


Hướng dẫn tìm kiếm

Để tìm lời giải cho một bài Hóa cụ thể:

  1. Truy cập hoctap.coccoc.com.
  2. Trên thanh menu, chọn tính năng Hóa học.
  3. Đi đến thanh tìm kiếm của tính năng.
  4. Nhập công thức như mô tả cho từng dạng phản ứng (ví dụ: HCl + NaOH =).

Ngoài ra, bạn có thể chọn xem các mục Dạng bài tập, Bảng tuần hoàn, Video hướng dẫn để biết cách gõ trên thanh tìm kiếm đối với các dạng Hóa khác nhau.