Tính năng Kiểm tra chính tả

Có gì ở tính năng này?

 • Kiểm tra chính tả của văn bản tiếng Việt.
 • Gợi ý sửa lỗi (nếu có) kèm theo lời giải thích chi tiết.
 • Độ dài của văn bản cần kiểm tra chính tả không quá 1.000 ký tự.

Từ khóa tìm kiếm: chính tả.


Hướng dẫn tìm kiếm

Để kiểm tra chính tả của một từ hoặc văn bản trong tiếng Việt:

 1. Truy cập hoctap.coccoc.com.
 2. Trên thanh menu, chọn tính năng Kiểm tra chính tả.
 3. Nhập hoặc dán văn bản tiếng Việt cần kiểm tra.
 4. Nhấp vào Kiểm tra và xem kết quả.
 5. Nhấp vào Sửa tất cả lỗi hoặc chọn gợi ý sửa lỗi (thẻ màu xanh ở cột Sai chính tả).
 6. Nhấp vào biểu tượng Sao chép văn bản (đã sửa hết lỗi) để dùng ngay.

Hoặc bạn có thể kiểm tra nhanh chính tả của một từ theo cách sau:

 1. Truy cập coccoc.com/search.
 2. Nhập từ khóa "chính tả" + từ tiếng Việt cần kiểm tra (ví dụ: chính tả sát nhập)
 3. Nhấp vào Sửa tất cả lỗi hoặc chọn gợi ý sửa lỗi (thẻ màu xanh ở cột Sai chính tả).
 4. Nhấp vào biểu tượng Sao chép văn bản (đã sửa hết lỗi) để dùng ngay.