Tính năng Từ điển

Có gì ở tính năng này?

  • Tra từ điển Anh - Việt: cách phát âm, định nghĩa, ví dụ, và cấu trúc ngữ pháp thường gặp của các từ, cụm từ tiếng Anh.
  • Kho từ vựng phong phú, không cần cài đặt nặng máy.

Từ khóa tìm kiếm: từ điển.


Hướng dẫn tìm kiếm

Để tra nghĩa của một từ trong tiếng Anh:

  1. Truy cập hoctap.coccoc.com.
  2. Trên thanh menu, chọn tính năng Từ điển.
  3. Nhập hoặc dán từ tiếng Anh cần tra cứu.

Hoặc bạn có thể tra nhanh nghĩa của một từ theo cách sau:

  1. Truy cập coccoc.com/search.
  2. Nhập từ khóa "từ điển" + từ tiếng Anh cần tra cứu (ví dụ: từ điển hello).