Tính năng Toán học

Có gì ở tính năng này?

  • Hỗ trợ giải bài tập Toán học phổ thông với kết quả và lời giải chi tiết.
  • Một số dạng Toán được hỗ trợ: Tính giá trị biểu thức, Tính đạo hàm, Giải phương trình vi phân, Tìm UCLN/UCNN, Vẽ đồ thị, Giải phương trình, Giải bất phương trình, Tính giới hạn, Tính tích phân, Tìm tập xác định, Phân tích thành nhân tử, Khai triển đa thức, Sắp xếp tăng dần/giảm dần, Quy đồng mẫu số, và Căn bậc hai/ba.
  • Xem thêm Cách tìm kiếm với từng dạng Toán (dạng bài tập toán), Công thức Toán tổng hợp theo các chuyên đề Toán học phổ thông, và Video hướng dẫn giải bài tập Toán với Cốc Cốc.

Từ khóa tìm kiếm: toán học, 1+1.


Hướng dẫn tìm kiếm

Để tìm lời giải cho một bài Toán cụ thể:

  1. Truy cập hoctap.coccoc.com.
  2. Trên thanh menu, chọn tính năng Toán học.
  3. Đi đến thanh tìm kiếm của tính năng.
  4. Nhập công thức toán học (ví dụ: y = sin(x)).

Ngoài ra, bạn có thể chọn xem các mục Cách tìm kiếm, Công thức, Video hướng dẫn để biết cách gõ trên thanh tìm kiếm đối với các dạng Toán khác nhau.