Tính năng Chương trình đào tạo

Có gì ở tính năng này?

  • Tra cứu thông tin các chương trình đào tạo mà Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã công nhận, trong đó có chương trình giáo dục phổ thông.
  • Danh sách các chương trình đào tạo bao gồm: Tổng thể, Ngữ văn, Tự nhiên và xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục công dân, Lịch sử và Địa lý Tiểu học, Lịch sử và Địa lý THCS, Lịch sử, Địa lý, Khoa học, Khoa học tự nhiên, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học,  m nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Tiếng Anh 1-2, Tiếng Anh 3-12, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, và Tiếng Trung.

Hướng dẫn tìm kiếm

Để truy cập và sử dụng tính năng Chương trình đào tạo:

  1. Truy cập hoctap.coccoc.com.
  2. Ngay tại tab Trang chủ, cuộn xuống đến tính năng Chương trình đào tạo.
  3. Chọn bộ môn mà bạn cần xem chương trình đào tạo (ví dụ: Ngữ văn).
  4. Tải tài liệu về thiết bị (nếu muốn).